جوانسازی و زیبایی چهره

بر روی هر ناحیه کلیک کنید!

جوانسازی و زیبایی هر کدام از اعضا چهره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
برای زیبایی و جوانسازی هر کدام از اعضا صورت چه اقداماتی می توان انجام داد؟

جوانسازی و زیبایی چهره
جوانسازی پیشانی خط اخم بینی لب چانه گردن ابرو خط فک گونه زیر چشم گوش

جوانسازی پیشانی

انواع روش های جوانسازی پیشانی :

  • لیفت پیشانی با تزریق بوتاکس
  • لیفت پیشانی با تزریق چربی
  • لیفت پیشانی با تزریق ژل
  • لیفت پیشانی با نخ
  • لیفت پیشانی با جراحی

خط اخم

از بین بردن خط اخم تاثیر فوقالعاده ای در جوانسازی چهره دارد. این کار با روش های مختلفی در ناحیه خط اخم قابل اصلاح است. روش هایی مثل :

بینی

انواع روش های اصلاح فرم بینی :

لب

انواع روش های زیبا سازی لب ها :

چانه

ایجاد تناسب فرم چانه با روش های :

گردن

انواع روش های زاویه سازی و جوانسازی گردن :

ابرو

کاندید مناسب لیفت ابرو

  • ابروهای افتاده
  • ابروهایی که دارای شیب هستند
  • افرادی که در ناحیه ابروهای خود با پوست اضافه مواجهه اند
  • وجود چین و چروک بین ابروها

خط فک

زیبایی صورت و فک به طرق زیر قابل انجام است:

گونه

جوانسازی صورت و گونه به شیوه های :

زیر چشم

زیباسازی چشم ها با روش های :

گوش

جراحی زیبایی گوش یا اتوپلاستی میتواند عیوب مادرزادی را اصلاح کند و با بهبود سایز شکل و موقعیت گوش باعث ایجاد تناسب گوش با بقیه اعضا صورت بشود.