جنسیت
سن شما(Required)
تحصیلات
آیا اغلب نگران ظاهر خودتون هستید و آرزو میکنید که کمتر اینکار را انجام دهید؟
در مورد ظاهر خود در طی روز چند ساعت فکر میکنید؟
آیا ظاهر شما بر کار ، روابط فردی و یا زندگی اجتماعی تان تاثیر میگذارد؟
آیا قبلا عمل جراحی زیبایی دیگری هم انجام داده اید؟چقدر از نتیجه آن راضی هستید؟
آیا میتوانید قبول کنید که نتیجه جراحی شما صدر صدنباشد و نیاز به عمل ترمیمی داشته باشید؟
آیا سیگار و قلیان استفاده میکنید ؟