آرشیو برچسب : عمل زیبایی گوش در مشهد

جراحی زیبایی گوش اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش جهت بهبود شکل گوش ، موقعیت و تناسب گوش با سر و صورت انجام می شود. جراحی زیبایی گوش به طور همزمان بر روی هر دو گوش یا تنها برای یک گوش قابل انجام است. با اتوپلاستی علاوه بر بزرگسان برای کودکان نیز قابل انجام است زیرا […]